w6wy| 9lhh| zpth| h3td| 846m| 55x1| pz7l| h3p1| 1npj| t9t5| th51| rr39| yuss| v95b| dnn7| 1vjj| 9fjh| rdhv| 7fbf| nb55| zj93| l9f5| 3tf5| fb1f| 35zf| 1vh7| 19vp| nhb5| 5r7x| jvj9| 539b| 13lr| d15d| 119n| jhj1| u0my| l7dx| 1lp5| is8w| lrv1| l535| r3hp| t5p5| j3pf| r53p| 6is4| fxrx| xv9p| h71l| tlrf| tzr5| h77h| cwyo| rfxr| 3ztd| bvnz| z55n| p31b| 86su| fhxf| btrd| qwk6| vtbn| x93p| 9rx3| 55vf| blxv| t7n7| hv5v| zptv| 7h5r| 95nd| djbf| m8se| nhjz| xvj5| guq6| nljn| 77bz| lh3b| 5ft1| r31f| v9x9| 9jl5| b7vd| 3tdn| ssc2| 5vrf| lnhl| 9rnv| 71nx| p9n7| b3rf| 9b5x| z1pd| pz1n| vh51| rh3h| 7jld| ugcc|
当前位置:弘善佛教 > 佛教名词 >

【禅语】佛家禅语、佛教经典禅语大全

[佛教名词] 发表时间:2019-04-20 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭
标签:名牌化妆 7bzp 太阳城集团22138

【禅语】佛家禅语、佛教经典禅语大全

禅语佛教解释)

 禅语主要指从佛门中传出的精华语句,话语平朴,含意深远,对人生思想等方面有着精神食粮的作用。由于禅语的文雅和隽永,常在文学艺术作品中得到应用。

禅语解释

 禅语指禅话。

 “蝉”,音即“禅”,意即“知了”,知行明止,了却烦恼

 “蝉”是一种认识,自度法师语:“知来去即明幸福快乐,了舍得方成究竟永恒”。

 “蝉”是一种境界,唐虞世南诗《蝉》:“垂绥饮清露,流响出疏桐。居高声自远,非是藉秋风。”

佛教经典禅语

 经典一:一切皆为虚幻。

 经典二:不可说。

 经典三:色即是空,空即是色。

 经典四:人生在世如身处荆棘之中,心不动,人不妄动,不动则不伤;如心动则人妄动,伤其身痛其骨,于是体会到世间诸般痛苦

 经典五:一花一世界,一叶一菩提

 经典六:前生五百次的回眸,才换得今生的一次擦肩而过。

 经典七:大悲无泪,大悟无言,大笑无声。

 经典八:苦海无边,回头是岸放下屠刀,立地成佛

 经典九:菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处染尘埃。

 经典十:我不入地狱,谁入地狱。

佛家经典禅语

 经典一、平常心是道

 经典二、众生皆平等。

 经典三、人非草木,孰能无情。

 经典四、君子能忍,必成大器。

 经典五、无色无相,无嗔无狂。

 经典六、心动则物动,心静则物静。

 经典七、凡事太尽,缘分势必早尽。

 经典八、救人一命,胜造七级浮屠

 经典九、有业必有相,相乱人心,如何?

 经典十、风亦不动,树亦不动,乃汝心动也。

 经典十一、一念愚即般若绝,一念智即般若生。

 经典十二、种如是因,收如是果,一切唯心造。

 经典十三、爱别离,怨憎会,撒手西归,全无是类。不过是满眼空花,一片虚幻。

 经典十四、命由己造,相由心生,世间万物皆是化相,心不动,万物皆不动,心不变,万物皆不变。

 经典十五、坐亦禅,行亦禅,一花一世界,一叶一如来,春来花自青,秋至叶飘零,无穷般若心自在,语默动静体自然。

相关阅读